współpracujemy

MICHAŁ ZABŁOCKI

Michał Zabłocki  –  poeta, autor tekstów piosenek.
Na podstawie jego wierszy powstało wiele znanych piosenek w repertuarach Grzegorza Turnaua, Czesława Mozila, Agnieszki Chrzanowskiej, Anny Szałapak,  Jacka Wójcickiego,  Kovalczyka, zespołu Co-opera, i wielu innych artystów. Jest autorem kilkuset piosenek w repertuarach wielu wokalistów i zespołów. Jego najbardziej znane piosenki, to: Bracka, Cichosza, Naprawdę nie dzieje się nic, Cały świat płonie, Maszynka do świerkania, Nienawidzę cię Polsko! Wydał: 9 zbiorów wierszy lirycznych oraz satyryczno-społeczne „Pośmiewiska”. Jest pomysłodawcą i twórcą programu „Multipoezja”, a w nim projektów „Wiersze na murach”, „Wiersze chodnikowe”, „Wiersze pisane online” i wielu innych poetyckich inicjatyw takich jak finansowany z programu GRUNTviG Unii Europejskiej projekt wielojęzycznego międzynarodowego portalu poetyckiego eMultipoetry.eu według własnego pomysłu. Od czerwca 2014 roku jest prezesem krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.